HISTORIA

Malmö Brandkår Musikkår bildades 1910 och är Malmö Stads representationsorkester.

Vid starten i april 1910 bestod orkestern av en mässingssextett. Dess första framträdande var på nyårsdagen

1911 då Malmö Brandkår övertog Sofielunds och Västra Skrävlinges brandförsvar.


1930 utökades orkestern till 14 musiker, detta på intiativ av Brandchef Arvid Haeggström. 

Fram till år 1947 var musikkåren stämbesatt som en kavallerimusikkår vilket då kändes föråldrat och därför

fattade brandchef Sven Sönnerberg beslut om att musikkåren skulle moderniseras till en så kallad Janitscharkår

vilket innebar att fyra klarinettister och en flöjtist anställdes 1947.

Jubileumsåret 1960 hade orkestern vuxit till 21 musiker och engamangen blivit fler än någonsin tidigare.


1968 fick musikkåren en ny dirigent från Danmark och

Själlands Symfoniorkester, musikdirektör Aage Bonde Larsen.
Under hans ledning blev orkestern en av de ledande blåsorkestrarna i Sverige.


1981 var första gången musikkåren medverkade vid Högvaktsavlösningen på Stockholms Slott.

Detta under ledning av brandmästaren och regementstrumslagaren Eric Bjernhager.

Initiativet till musikkårens medverkan vid högvakt kom från Regementschefen 

Lars-Erik Mårtensson på LV4 i Malmö i samarbete med dåvarande Brandchef Bengt Lindell. 

Därefter har detta blivit ett av de återkommande uppdrag som musikkåren gör för Försvarsmakten. 

Räddningstjänsten i Sverige ingår som en del av totalförsvaret, och är placerat 

under Försvarsdepartementet. 


2011 Producerade Malmö Brandkårs Musikkår för första gången Sveriges största tattoo -Sweden International Tattoo i Malmö. Uppdraget att producera tattoot fick musikkåren från styrande politiker i Malmö Stad och syftade till att föra ett mångkulturellt stort internationellt evenemang till Malmö och då nybyggda Malmö Arena.